de Bibliotheek op school (dBos)

Wat is een Bibliotheek op School
Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Een goede, actuele collectie boeken binnen de muren van de school kan het leesplezier aanwakkeren en bevorderen. Als kinderen zeggen niet van lezen te houden, komt dat meer dan eens doordat ze nog niet in aanraking zijn gekomen met de voor hem/haar geschikte boeken. Als de boeken in de schoolbibliotheek overzichtelijk gepresenteerd staan en gerangschikt op leesniveau, dan kan ieder kind een boek vinden dat bij hem/haar niveau past en aansluit bij de interesses. Zo kunnen niet-lezers lezers worden!

Want lezen is belangrijk
Thuis en op school voorgelezen worden is van groot belang voor de taalontwikkeling van (jonge) kinderen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een kind dat graag en goed leest en zijn of haar weg weet in de media meer kansen heeft op de arbeidsmarkt later. Bovendien is een lezend kind taalvaardiger. Een kind dat een kwartier per dag leest of wordt voorgelezen leert maar liefst 1000 nieuwe woorden in een jaar. Het lezen van boeken kan een belangrijke en ontspannen manier zijn om de taalvaardigheid van kinderen uit te breiden. 

Het lenen van boeken is helemaal gratis.

Om de boeken gratis te kunnen lenen is het noodzakelijk om het toestemmingsformulier in te vullen omtrent het delen van persoonsgegevens. Klik hier om het formulier te downloaden. 

Belangrijke documenten 

Toestemmingsformulier dBos
Regels van de bibliotheek
Lid worden van de bibliotheek op school

 

Klik op onderstaand logo om naar de website van schoolWise te gaan. 

logo Schoolwise

 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen