Stichting Leergeld

Alle kinderen mogen meedoen

Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland richt zich onder het motto ‘Alle kinderen mogen meedoen’ op het voorkómen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Naar schatting betreft het in onze regio op dit moment circa 5000 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De verregaande bezuinigingen op sociaal vlak als gevolg van de financiële crisis zullen dit toch al zorgwekkende aantal met misschien wel 10% per jaar doen groeien.

Leergeld Maastricht en Heuvelland zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Denk bijvoorbeeld aan schoolreisjes, binnen- en buitenschoolse activiteiten, sport en cultuur.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld Maastricht en Heuvelland indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.


Wij nemen als vrijwilligersorganisatie een speciale en, naar wij oprecht menen, ook zeer nuttige plaats in binnen het jeugd- en jongerenwerk in onze regio. In ons geval gaat het om kinderen uit de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Maastricht.

Klik hier om de website van Stichting Leergeld te bezoeken. 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen