Eco School

Eco-School

IKC De Geluksvogel is een Eco-School.  Eco-Schools is het keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn er al meer dan 17.000 Groene Vlaggen uitgereikt op ruim 51.000 scholen in 67 landen. 

Algemene informatie

Eco-Schools is gebaseerd op het principe ‘student-led change’. Dat betekent dat leerlingen een belangrijke rol vervullen in de verandering die een school ondergaat. 
Eco-Schools stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. Zij maken duurzaamheid bespreekbaar en brengen de school in beweging naar een nieuwe situatie. Dit leidt tot verrassende inzichten en maatregelen die echt effect sorteren. De leerlingen enthousiasmeren medeleerlingen, schoolpersoneel en ouders en zo vormen zij het begin van de verandering. 

Eco-Schools helpt om afzonderlijke projecten onder één vlag te brengen en bevordert daarmee een integrale aanpak van duurzaamheid op school (‘whole-school approach’). Eco-Schools streeft ernaar dat de aandacht voor duurzaamheid is ingebed in het onderwijs, de organisatie en de omgeving van de school. Met behulp van concrete werkboeken, vragenlijsten en scans werken leerlingen, leerkrachten, conciërge en begeleider van het Centrum Voor Natuur Educatie Maastricht samen om dit op IKC De Geluksvogel te bereiken. Deze methodiek is gebaseerd op ISO 14001. Kern van de ISO-systematiek is dat de organisatie zélf aangeeft wat die gaat doen en dat gemonitord wordt of de gestelde doelen worden gehaald en de voorgenomen maatregelen zijn uitgevoerd 

Op dit moment mogen wij met trots mededelen dat we naast het bronzen certificaat inmiddels ook het zilveren certificaat hebben behaald. We zijn nog één stap verwijderd van de Groene Vlag!

Actueel artikel

https://eco-schools.nl/inspiratie/blog/door-het-gewoon-te-doen?fbclid=IwAR321RycY0u-StneiQELqqvux1u7EZQFsUro6lyEKQXr4kfdvyKJOU0qBd0

 

 

 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen