Aanmelden

Aanmelden

​​​​Hoe werkt de inschrijvingsprocedure bij ons op school? De leerlingen worden aangemeld bij de directie van de school. Er volgt een kennismakingsgesprek met de intern begeleider waarin algemene informatie verstrekt wordt over de school en er een rondleiding verzorgd wordt. Daarnaast krijgen de ouders de gelegenheid om vragen te stellen en worden zij gewezen op de digitale schoolgids. Wanneer ouders naar aanleiding van het kennismakingsgesprek willen overgaan tot een definitieve aanmelding, volgt er een aanmeldingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertellen de ouders over het kind en worden de aanmeldingsformulieren ingevuld. Aan het eind van dit gesprek ontvangen de ouders de schoolkalender. Het kind wordt nu formeel aangemeld, rekening houdend met het aannamebeleid. 

Op het moment dat het een zij-instromer betreft zal de intern begeleider contact opnemen met de vorige school voor een warme overdracht. Tijdens de warme overdracht worden de belangrijkste zaken uit het leerlingdossier toegelicht. De leerkracht maakt, nadat het kind in is ingestroomd, een afspraak met de ouders voor een kennismakingsgesprek. Indien wenselijk zal de intern begeleider aansluiten bij dit gesprek. 

 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen