Aanmelden

Contact
​​​​Indien u uw zoon en/of dochter wilt aanmelden voor onze school kunt u contact opnemen met de intern begeleider Nona Verkoijen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of 043 363 2065.

Intake/inschrijving "nieuwe" kleuters/4-jarigen

Op het einde van het schooljaar worden alle ouders van die kinderen die in het nieuwe schooljaar 4 jaar worden, uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de basisschool. Ze worden in de kleuterklassen ontvangen met hun kind en daarna wordt er door de leerkracht(en) en de intern begeleider:

 • De gang van zaken in met name de kleutergroepen besproken.
 • Mogelijke vragen beantwoord.
 • Een rondleiding door de school verzorgd.​
Vervolgens is het mogelijk om een afspraak te maken met de intern begeleider voor aanmelding en inschrijving. De aanmelding vindt plaats door de ouder(s) en wettelijke verzorger(s).
Tijdens dit intake- en kennismakingsgesprek worden wederzijds de verwachtingen en mogelijkheden besproken en komen o.a. de volgende zaken aan de orde:​
 • Algemene zaken over onze school zoals klassenindeling;
 • schooltijden;
 • overblijven;
 • maar ook de visie van de school t.a.v. het vergroten van de zelfstandigheid, zelfvertrouwen en weerbaarheid.

De ouders geven informatie over het kind zelf (zindelijkheid, motoriek, sociaal gedrag), tevens verlenen ze toestemming informatie op te vragen bij andere instanties zoals peuterspeelzaal, Groene kruis. Ook wordt het inschrijfformulier en de ouderverklaring meegegeven zodat de ouders dit thuis rustig kunnen invullen. 

Besluiten school en ouders beiden om over te gaan tot inschrijving, dan krijgen de ouders ruim van te voren te horen in welke groep hun kind geplaatst wordt. Om aan de nieuwe omgeving te wennen mogen de kinderen, in overleg met de groepsleerkracht al eerder kennismaken. De duur daarvan is afhankelijk van de wederzijdse behoefte, echter op maximaal 5 dagen voorafgaande aan de definitieve inschrijving. In principe stroomt de nieuwe leerling in op de dag van zijn of haar vierde verjaardag. In sommige gevallen is het echter beter om een datum na een bepaalde vakantie kiezen, bijvoorbeeld als een leerling vlak voor de zomervakantie jarig is.​

 

Intake/inschrijving zij-instroom

"Nieuwe" ouders die interesse hebben in onze school en overwegen om hun kind aan te melden bij ons op school, worden altijd eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de zorgcoördinator.
Tijdens dit intake- en kennismakingsgesprek worden wederzijds de verwachtingen en mogelijkheden besproken en komen o.a. de volgende zaken aan de orde:
 • Algemene zaken over onze school zoals: de stamgroepen, lessen door vakspecialisten, het werken in niveaugroepen, de IOP's, de schooltijden, het overblijven, maar ook de visie van de school.
De ouders geven informatie over het kind zelf en tevens verlenen ze toestemming om informatie op te vragen bij de vorige school en eventuele andere betrokken instanties.
Een rondleiding door de school (voor zover dit nog niet is gebeurd).
Indien ouders dit wensen, is er altijd een mogelijkheid om eens bij een van de groepen binnen te lopen om sfeer te proeven, de leerkracht en de kinderen bezig te zien.

Besluiten ouders en school beiden over te gaan tot inschrijving, dan volgt er een tweede gesprek.Tijdens dit gesprek komen de volgende punten aan de orde:
 • De groep waarin uw kind zal worden geplaatst.
 • De verwachtingen die school heeft van ouders.
 • De datum waarop uw zoon/dochter zal starten.
 • Invullen of meegeven van het inschrijfformulier en de ouderverklaring omtrent de opleidingsachtergrond.
Hierna kan er besproken worden of een leerling een moment komt meekijken/meedraaien in de groep. Dit gebeurt altijd in overleg met de andere school.

 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen