Tussenschoolse Opvang

Wat is voor ons Tussenschoolse opvang? 
Voorop staat dat kinderen moeten kunnen eten, drinken en spelen in een ontspannen sfeer. Het is tenslotte hun vrije tijd, al zijn er natuurlijk wel afspraken. We werken zo veel mogelijk leeftijdsgericht. Overblijven moet niet alleen leuk zijn voor jongere kinderen, ook oudere kinderen moeten met plezier komen. Spelmateriaal, afspraken en verantwoordelijkheden sluiten aan op de leeftijd van uw kind(eren).  

Waar wordt uw kind opgevangen? 
De kinderen blijven over in de school. Soms in algemene ruimten, maar vaak ook in klaslokalen. In deze ruimten eten en drinken de kinderen. Bij slecht weer mogen de kinderen onder andere spelletjes spelen, knutselen, tekenen of aan de computer. Soms kunnen we voor die activiteiten ook terecht in de gymzaal van de school. Bij goed weer gaan de kinderen na het eten lekker naar buiten.  

Wie passen er op uw kind? 
IKC De Geluksvogel heeft een vaste ploeg met vrijwillige overblijfkrachten, die de kinderen tussen de middag begeleiden bij de tussenschoolse opvang. Deze staan onder begeleiding van een TSO-coördinator. Zij is ook het aanspreekpunt in verband met de tussenschoolse opvang en tevens ook de contactpersoon voor ouders en leerlingen richting de directie en het team. Onze overblijfkrachten gaan graag met kinderen om en kunnen plezier met ze maken. Als het nodig is weten ze ook hoe ze duidelijk en corrigerend kunnen optreden.

Betalingen
U kunt er voor kiezen om uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school te laten overblijven. In de ouderportal-app SchouderCom kunt u aangeven op welke dagen u hier gebruik van wil maken. Kinderen die overblijven nemen hun eigen brood in een trommeltje en drinken in een drinkbeker mee. De kosten voor het overblijven bedragen € 1,50 per keer. In SchouderCom wordt maandelijks een berekening gemaakt hoeveel keer uw kind gebruik heeft gemaakt van de TSO en wat u hiervoor moet betalen. Aan het eind van de maand ontvangt u dan van ons een betalingsverzoek. Indien het overblijven niet betaald wordt, wordt uw kind uitgesloten van de TSO. Zodra het bedrag is betaald mag uw kind weer overblijven. 

Meer informatie over de TSO? Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen juf Sanne Bastings-Creuëls: s.creuels@mosalira.nl. 

Tegemoetkoming kosten 
Ouders met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van Stichting Leergeld. Folders over deze Stichting zijn verkrijgbaar aan de balie bij de hoofdingang.

 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen