Ouderwerkgroep

Doelstelling OWG
Samen met het team organiseert de ouderwerkgroep activiteiten die naast het normale lesprogramma in school plaatsvinden. De basisdoelstelling van de ouderwerkgroep is het creëren en onderhouden van een goede samenwerking tussen ouders en school in het belang van alle kinderen. Een open en democratische samenwerking tussen de ouders en het team verzekert een gunstig schoolklimaat voor de leerlingen.

Taken OWG
De OWG organiseert verschillende vieringen als bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, kerstfeest, Pasen etc. Hierbij horen taken als het inkopen van benodigdheden, het inbrengen van ideeën, samenstellen van draaiboeken, de school versieren en het evalueren van de vieringen. De OWG is op zoek naar ouders die zich willen aansluiten bij de OWG. Mocht u interesse hebben of vragen hebben, kunt u zich aanmelden bij juf Xandra en/of juf Laura.

Leden ouderwerkgroep
Tanja Nelissen
Bianca Laenen
Dave Nelissen
Samantha Essers
Tamara Franssen
Elisabeth van Bogaert
Juf Xandra
Juf Laura

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen